аркан бау


аркан бау

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "аркан бау" в других словарях:

  • аркан — I. Ишеп эшләнгән, бер башы элмәкле озын юан бау. II. АРКАН – с. 1. Аркага, юл уңаена исә торган (җил тур.) 2. рәв. Аркасын куеп, арка белән аңа аркан борылып... . Аркага яткан хәлдә, чалкан аркан йөзү 3. диал. Аркылы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • арканлау — 1. Аркан белән бәйләп кую. Гомумән нин. б. бау белән бәйләү. Аркан белән тоту, аулау (мәс. яшь тайларны) 2. иск. Аркан тарту, печәнлекне яки басу җирләрен аркан белән үлчәү 3. рәв. АРКАНЛАП – Көчләп, мәҗбүр итеп, ай ваена карамыйча 4. күч. Тыю,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • баш — 1. Кеше һәм хайван гәүдәсенең авыз, иң әһәмиятле сизү органнары һәм зур ми урнашкан өлеше. Баш киеме башыгызны салыгыз. Баштагы чәч баш тарау. Баш мие, ми 2. Үсемлекләрнең югарыгы өлеше, өстәге оч ботаклары, шундагы чәчәклекләре яки җимешлекләре …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • таган — 1. Кимендә өч колга яки бүрәнәнең нечкә очларын бау (җилем) белән үзара беркетеп, юан очларын җиргә бастырып торгызылган корылма – уртасына нәр. б. асып кую яки тышкы яктан каплап куыш ясау өчен куела. Шундый корылма рәвешендә бер берсенә терәтеп …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • чалыну — I. Берәр нәрсәгә эләгү, эләгеп уралу, чияләнү, тартылу (бау, каеш, аркан һ. б. ш. тур.). Уралу, чорналу. II. ЧАЛЫНУ – Күрү яки ишетү органнарында җиңелчә чагылу, шул органнар тарафыннан кабул ителү (гадәттә күз һәм колак сүзләре белән килә)… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • чалырлык — Терлекне суйганда муенның киселә торган урындагы сөяге. II. ЧАЛУ – 1. Бер берсенә аркылы кую, аркылы китереп кую; берсен икенчесе өстенә кую (аякларны) 2. Көрәшкәндә, басып торганда яки атлап, йөгереп барганда кемне дә булса егу өчен аның аягына… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • чалыштыру — Берсен икенчесе өстенә аркылы кую, аркылы китерү. ЧАЛЫШТЫРЫП БӘЙЛӘҮ – Бау, каеш, аркан һ. б. ш. ны бер очыннан тартканда чишелмичә эләгеп торырлык итеп бәйләү. ЧАЛЫШТЫРЫП ЧӘЧҮ – Рәтләрне бер берсенә туры почмак ясап кисештереп чәчү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге